Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Pestisit Üzerine İnceleme

EasyChair Preprint no. 6592

34 pagesDate: September 13, 2021

Abstract

Pestisit terimi kısaca pest (haşarat) adı verilen zararlı canlıları öldürmek için kullanılan madde anlamına gelir. Pestisitlerin kullanımı, tarihçiler tarafından M.Ö. 1000 öncesine kadar izlenmiştir. Pestisitler, böcekler, kemirgenler, yabani otlar ve bir dizi diğer istenmeyen organizmaları önlemek, yok etmek, püskürtmek veya hafifletmek için kullanılan maddelerdir. İnsan, hayvan ve bitkilere etkileri olan ayrıca besin değeri olan maddeleri her aşamada etkileyen ve besin değerini azaltan veya hasara uğratan zararlıları öldürmek için kullanılmaktadır. Pestisitler, haşereleri kontrol etmek ve öldürmek için çok sayıda tarımsal, ticari, konut ve endüstriyel uygulamalarda geniş çapta uygulanmaktadır. Pestisitler toplumun hastalıklarla savaşmasına ve tarımsal üretkenliği artırmasına yardımcı olurlar. Farklı kullanımlara, hedef türlerde etki mekanizmalarına ve hedef olmayan organizmalarda zehirli etkilere sahip birkaç farklı pestisit sınıfı vardır. Pestisitler çok sayıda uygulamadan sonra havaya, suya, toprağa ve biyokütleye taşınabilir olması nedeni ile ekosistem ve insan sağlığı için risk oluşturabilirler. Bu yüzden pestisitler toksikoloji yönünden önemli maddelerdir. Bu derlemede pestisitler hakkında genel bilgi ve pestisitlerin etkiledikleri parazit çeşidine göre sınıflandırılması hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ülkemizde kullanılan pestisitler hakkında da bilgi verilmiştir.

Keyphrases: environment, Health, insects, nutrition, Pesticides, rodents, Weeds

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:6592,
  author = {Coşkun Aslan and Aysel KekİllİoĞlu and Murat Şen and Arif Kizilirmak},
  title = {Pestisit Üzerine İnceleme},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 6592},

  year = {EasyChair, 2021}}
Download PDFOpen PDF in browser