Keyword:discrete Fourier analysis

Papers
EasyChair Preprint no. 8250